Super bebiSuper bebi

Najpoznatiji prijemnik REK-a.
Proizvodnja počela 1958. godine.
Prijemnik razvijen prema italijanskom prijemniku Elettrodin R3.
U početku bez, a kasnije sa magičnim okom.
Elektronske cevi: 6BE6, 6BA6, 6AT6, 50B5, 35W4, DMT1.B5


Elettrodin R3

Elettrodin R3


Superbebi
Superbebi

Superbebi
Superbebi

SUPER BEBI prvi model


šema prijemnika SUPER BEBI


SUPER BEBI