REK


avgust 1951. godine
Radio klub Kragujevac je osnovao radio centar.

početak 1952. godine
Radio centar je osnovao elektro-mašinsku radionicu.
Osnivači:

  • Dragoslav Mihailović – Ljolja / direktor
  • Jovan Đorđević
  • Radisav Ristić
  • Ljubiša Ivezić
  • Jadran Batmanić
  • Milorad Vuksanović
Radionica se nalazila u ulici Marka Oreškovića pored Lepenice. Proizvodila je bakelitna grla, zaposleno 12 je radnika.


Petar Miljkovic

Petar Miljković ispred nekadašnje elektro-mašinske radionice u ulici Marka Oreškovića

Uspeh radioamatera

april 1953. godine
Radionica je preseljena u ulicu Aleksandra Rankovića, a sredinom godine postaje preduzeće "Nikola Tesla". Isporučeno je 3500 komada slušalica savezu radio amatera.


Dragan Petronijević i Petar Miljković ispred  bivše zgrade preduzeća  „Nikola Tesla“ u ulici Aleksandra Rankovića

Dragan Petronijević i Petar Miljković ispred bivše zgrade preduzeća „Nikola Tesla“ u ulici Aleksandra Rankovića

Radio Centar Kragujevac

maj 1954. godine
Počinje proizvodnja radio-aparata ŠUMADIJA 54.
Promenjeno je ime preduzeća u „Radio Elektro“ Kragujevac - REK.

Proizvodnja Šumadija

proizvodnja Šumadija

Proizvodnja Šumadija

jun 1954. godine
Osvojena proizvodnja bakelitnih kutija za radio -aparat ŠUMADIJA 54.

maj 1955. godine
Dragoslav Mihailović napušta REK i osniva preduzeće „MLADOST“. Novi direktor je Bora Petrović. Na kraju godine preduzeće ima 370 radnika, 6 tehničara i jednog inženjera ( Miša Terzić).


Mladost

Miša Terzić (drugi sa leva) sa saradnicima u razvoju REK-a


jul 1956. godine
Proizvodnja radio-aparata KRAGUJEVAC i ŠUMADIJA 56.

septembar 1956. godine
REK na sajmu u Zagrebu izlaže radio-aparate ŠUMADIJA 54 i KRAGUJEVAC.

februar 1957. godine
Proizvodnja radio-aparata ŠUMADIJA 54A.

novembar 1957. godine
Sveta Babić doneo radio-aparat Elettrodin R3 kao predlog za novi model prijemnika.

novembar 1958. godine
Novo osvojeni radio-aparati SUPER BEBI i REK-59.

Nova zgrada REK-a

dvorište nove zgrade REK-a u ulici Đure Đakovića

21.oktobar

sada alatnica fabrike 21 oktobar


jul 1960. godine
REK ima 400 zaposlenih radnika, ali počinju problemi sa plasmanom i kvalitetom radio-aparata.

mart 1961. godine
SUPER BEBI 61- aparatu dodato magično oko i priključak za gramofon.


Pokretna traka - BAND

proizvodnja na pokretnoj traci (popularno BAND)


jul 1962. godine
Preduzeća „REK“, „MLADOST“ i „PROLETER“ integrišu se u novo preduzeće „21 OKTOBAR“