Istorija radija


1831. Michael Faraday pronalazi princip elektromagnetne indukcije.

1842. Joseph Henry zaključuje da električna iskra između dva provodnika može indukovati magnetizam na daljinu i taj efekat detektuje na udaljenosti od 30 metara.

1858. Berend Wilhelm Feddersen u svojim eksperimentima dokazuje oscilacije pražnjenjem kondenzatora.

1864. James Clerk Maxwell razvija teoriju o elektromagnetizmu i predviđa postojanje elektromagnetnih talasa u etru.

1870. Wilhelm von Bezold utvrđuje interferenciju kod pražnjenja kondenzatora.

1879. David E. Hughes utvrđuje da cev punjena metalnim strugotinama postaje provodna delovanjem iskre na daljinu, a uspeo je da proizvede signal koji se čuje u slušalicama na razdaljini od 500 metara.

Hertz

Heinrich Rudolf Hertz

Spark Gap Transmmiter

1888. Heinrich Rudolph Hertz pokazao da se talasi emituju varnicom i da se mogu detektovati, što potvrđuje Maxwellovu teoriju prema kojoj se ovi talasi šire istom brzinom kao i svetlost.

1890. Édouard Branly konstruiše detektor elektromagnetnih talasa i nazvao ga je koherer (to je cevčica sa gvozdenim prahom).

Nikola Tesla

Nikola Tesla

Teslin uredjaj

1891. Nikola Tesla proizvodi električne oscilacije pomoću svojih višefaznih generatora.

1892. William Henry Preece šalje signale preko Bristolskog kanala uz pomoć svog indukcionog sistema.

1894. Oliver Lodge proučava električnu rezonancu i ponavlja Hercove eksperimente.

1895. Aleksander Popov konstruiše prijemnik za prirodne električne talase i pokušava da detektuje munju.

1897 Guglielmo Marconi osniva prvu "Marconi-stanicu" sa dometom oko 20 kilometara.

1901. Guglielmo Marconi uspešno šalje SOS signal preko okeana, i time postaje opšteprihvaćen kao začetnik radio-tehnologije.

John A. Fleming

John A. Fleming

Prva dioda

Prva dioda


1904. John A. Fleming konstruiše prvu elektronsku cev - diodu.


Lee De Forest

Lee De Forest

Trioda

Trioda


1906. Lee De Forest konstruiše triodu - epohalno otkriće za radio-tehniku.

1906. Henry H.C. Dunwody pronalazi kristalni detektor.


Reginald Fessenden

Reginald Fessenden

24. decembra 1906. Reginald Fessenden emitovao muziku i ljudski glas. Prvi na svetu.

1912. Edwin Howard Amstrong konstruiše heterodin.

1915. Aleksander Meissner konstruišeprvi, cevni radio-telegrafski predajnik.

2. novembra 1920. godine emitovan je radio-program na stanici KDKA. Prva komercijalna radio- stanica na svetu.

1926. Bernhard Tellegen iz Philips-a konstruiše pentodu.

15. maja 1926. godine počelo je emitovanje programa Radio-Zagreb.

28. oktobra 1926. godine počelo je emitovanje programa Radio-Ljubljana.

24. marta 1929. godine počelo je emitovanje programa Radio-Beograd.

1933. Edwin Howard Armstrong patentira FM radio.


John A. Fleming

Electronics

Tranzistor

Tranzistor


1947. Walter Brattain i John Barden pronalaze tačkasti tranzistor.
1948. William Shockley pronalazi spojni tranzistor.


John A. Fleming
Tranzistor
Tranzistor

1954. Regency TR-1 prvi tranzistorski radio-prijemnik.


Jack Kilbi

Jack Kilbi

Robert Noyce

Robert Noyce

Integrisano kolo

Integrisano kolo


1959. Jack Kilbi i Robert Noyce nezavisno jedan od drugog pronalaze integrisano kolo (chip).


Mikroprocesor

Mikroprocesor

Mikroprocesor

Mikroprocesor


1989 . Ted Hoff u Intelu razvio mikroprocesor.


Radio u integrisanom kolu
Radio u integrisanom kolu

Danas je u jednom integrisanom kolu kompletan radio-prijemnik.